Privacy policy

Inledning

NUAB arbetar för att skydda din personliga integritet och för att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftskydd. NUAB behandlar personuppgifter enligt nya lagen som träder i kraft 25 maj 2018, GDPR Dataskyddsförordningen, och nedan angivna principer.

1    Vår behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvar
Norrländsk utbildningskonsult AB org nr 556743–0334 är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter inom ramen av denna personuppgiftspolicy. Informationen av personuppgifter kommer från medarbetare och- eller arbetsgivare som därmed ansvarar för den information som lämnas till Norrländsk utbildningskonsult AB.

Vad är ändamålet med vår behandling
Dina personuppgifter kommer att behandlas i de syfte som krävs för att genomföra utbildning via NUAB. De innefattar registrering av tex. närvaro, utfärda intyg och fakturering. All behandling som genomförs av oss eller av oss eventuellt anlitad tredje part är för att säkerställa och skapa funktion för behörighets- och kompetenskontroller inom olika branscher.

Vilken information samlar vi in om dig
NUAB samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. En personuppgift avser information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, födelsedatum, personnummer eller liknande identifikationsnummer samt vilket bolag du är anställd hos. Information samlas i normala fall in om du:
– anmäler dig till att delta i våra kurser och utbildningar.
– fakturainformation, betalningsinformation eller annan information som du lämnar vid köp eller leverans av produkt eller tjänst.
– söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss som tex. via sociala medier.
– vid användning av system ägda av oss.
– tar del av information och- eller anmäler dig för vårt nyhetsbrev m.m.
– söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.Vi kan komma att samla in personuppgifter om du registrerar dig på våra webbplatser i syfte att uppfylla besökarens begäran och- eller beställning.

När du besöker våra webbplatser, tjänster, applikationer och verktyg eller klickar på annonser eller innehåll, så ger du oss tillåtelse att samla in och använda dina personuppgifter i  enlighet med denna personuppgiftspolicy.
De personuppgifter du lämnar till oss betraktar NUAB som att du lämnar ditt samtycke av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Hur använder vi din information
Vi kan komma att samla in personuppgifter om du registrerar dig på våra webbplatser i syfte att uppfylla besökarens begäran och- eller beställning.I samband med att du anmäler dig till våra kurser och utbildningar registreras du hos NUAB och i vissa fall av oss ägda system och- eller anlitade tredje part för behandling av personuppgifter.
NUAB kan komma att ta hjälp av tredje part för att uppfylla de syften man angett sina personuppgifter för, såsom till applikationsleverantörer, byggherrar, bygg- och anläggningsföretag samt andra företag och organisationer med vilka som finns inom systemen inom NUAB och utanför verksamheten.

2     Dina rättigheter

Samtycke
I och med att du väljer att ge oss dina personuppgifter så ingås ett samtycke. Med samtycket kan vi komma att rikta marknadsföring och reklam till dig för de tjänster och produkter NUAB tillhandahåller.Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att informera om våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg.

Du kan när som helst helt eller delvis återkalla ditt samtycke eller framföra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Fortsättningsvis gäller i sådant fall ditt senaste uttryckligen lämnade samtycke och vi kommer endast att behandla uppgifter i enlighet med detta.

Begäran om utdrag
Du har rätt att en gång om året utan kostnad begära ut ett utdrag avseende vilka av dina personuppgifter som vi registrerat. Begäran om utdrag av dina personuppgifter görs till NUAB. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig som sökande och skickas till den postadress som anges sist i denna personuppgiftspolicy.

Begäran om rättelse eller radering
Du har rätt att begära att NUAB rättar eller tar bort information om dig, såvida det inte finns lagstadgad skyldighet för oss att lagra informationen under en viss tid. Begäran om rättelse eller borttagning görs till NUAB. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig som sökande och skickas till den postadress som anges sist i denna personuppgiftspolicy.

Om du återkallar ditt samtycke för användning av dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser, applikationer och verktyg eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare.

Skydd och bevaring
De uppgifter som du lämnar om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerat och dokumenterat rutiner och åtgärder för att säkerställa användarnas integritet, uppgifternas tillgänglighet och sekretess med hänsyn till tillämplig lagstiftning.Dina personuppgifter kommer att lagras av NUAB eller av system använda av NUAB i tredje part under den tid det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som specificerats i denna personuppgiftspolicy.

Användning av cookies
NUAB använder cookies för att kunna anpassa, förbättra, säkra och ge snabbare upplevelser av dina besök i våra tjänster. Cookies är informationsbärande textfiler som lagras på din enhet (till exempel dator, telefon eller surfplatta).

Vi kan komma att samarbeta med andra företag eller tjänsteleverantörer, som vi tillåter att placera tredje mans-cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information på våra webbplatser eller i våra tjänster, applikationer och verktyg. Dessa tjänsteleverantörer hjälper oss att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller kommentarer angående personuppgiftspolicyn, eller om du vill att vi ska göra ändringar i informationen vi har om dig eller dina val kan du kontakta oss på info@nuab.se, Norrländsk Utbildningskonsult AB
Fläktgatan 28, 94147 Piteå.
Telefon 0911-195 55.