Rapporter

Kontrollpunkt tillhandahåller besiktningsrapporter, tillsynsrapporter och kasseringsrapporter så att ni kan hålla reda på era objekt med hjälp av en enkel överblick, detta för att underlätta det administrativa arbetet på ert företag.

Besiktningar

Besiktningsrapport är ett verktyg som tillåter er som administratörer att enkelt se över era besiktningar. Besiktningarna innehåller all relevant information för att ni ska kunna hålla bra dokumenterad struktur över era objekt.

Ni kan fritt välja bland en strukturerad hierarki i ert företag för att specificera vilken information ni vill se. Välj bland datumintervall, kategorier, produkter, avdelningar, ort, eller specifik kontaktperson, sedan kan ni hämta rapporten.

Rapporten presenterar den mest relevanta informationen om era objekt, den innehåller bland annat fabrikat, årsmodell, ID-nummer, RFID-nummer, kontroll, datum, vem besiktningen är utförd av och om objektet är godkänt eller inte.

 

Tillsynsrapporter

Tillsynsrapporten tillhandahåller er en fullständig överblick av tillsyner som skett inom ett specifikt intervall. Likt besiktningar kan ni här sortera bland datum, kategori, specifik produkt, enhet, avdelning ort eller kontaktperson.

Utöver detta har ni ett urval av statusar på tillsynsrapporterna, ni har möjligheten att sortera bland alla tillsyner, tillsyner med avvikelser, med hanterade avvikelser, åtgärdade avvikelser samt planerade åtgärder. 

I en tillsynsrapport kan ni se vilka Objekt, vilken enhet, typ av kontroll, avdelning, fabrikat, årsmodell, ID-nummer, RFID-nummer, vem tillsynen är utförd av och om objektet är godkänt eller inte.

Utförda tillsyner

Utförda tillsyner är ett verktyg för att kunna föra statistik eller bara ha bra kontroll om era genomförda tillsyner. I denna rapport kan ni se över era objekt och vilka datum & tider när tillsyner blev genomförda.

Detta är ett bra verktyg om ni exempelvis har krav på att dagliga tillsyner ska genomföras, då kan ni enkelt som administratör gå in i rapporten och kolla att den är genomförd. 

Informationen som presenteras i denna rapport är bland annat, Kategori, tillsynstyper, hur många som är utförda alternativt ej utförda. Självklart har ni möjligheten att specificera vad för information ni vill se.

Kasseringsrapporter

Kasseringsrapporter kan ni se för att få en överblick över alla objekt ni kasserat inom en specificerad tidsintervall. Ni kan enkelt välja mellan allt från 1 till 12 år eller månader tillbaka i tiden, alternativt kan ni välja specifika år och sedan hämta rapporten.

Likt dom andra rapporterna har ni möjlighet att specificera vilken kategori, produkt, enhet, avdelning, ort eller kontaktperson som rapporten ska sorteras på. 

När ni hämtat hem kasseringsrapporten kan ni enkelt ta del av vilka objekt som ska kasseras, vilka objekt som är försenade, vilka objekt som saknar årtal.

Adress

Fläktgatan 28, 94147
Piteå

E-post

info@kompetensvy.se

Ring oss

Våra telefontider är mellan 09.00 - 16.00

Adam - 070 338 88 20

Samuel - 070 338 65 50